Outbound Marketing VS Inbound Marketing
2 març, 2024

Estem acostumats a conèixer i aplicar als nostres negocis tècniques pròpies del marketing tradicional o outbound marketing, però, avui dia, és probable que veiem que totes aquestes tècniques no són suficients per arribar als nostres objectius. Sovint, ens trobem amb usuaris i clients potencials que no volen ser interromputs mitjançant mètodes directes i unidireccionals, sinó que necessiten ajuda per solucionar les seves necessitats o problemes amb contingut de qualitat i experiències bidireccionals positives. Es aquí on entra l’inbound marketing.

Principals diferències entre l’outbound marketing i l’inbound marketing 

 

Outbound marketing:

 • Es caracteritza per utilitzar tècniques centrades en el producte o servei per cridar l’atenció del client amb l’únic objectiu de vendre.
 • Es basa en una comunicació unidireccional, és a dir, no hi ha una retroalimentació directe.
 • La seva aplicació es basa en mitjans tradicionals i pagats (banners, ràdio, televisió, premsa…).
 • Es dirigeix a un públic massiu i es totalment impersonal.
 • L’efectivitat dels resultats és difícil de mesurar.

 

Inbound marketing:

 • Es molt més que una forma de fer marketing: és una filosofia. Una filosofia que es basa en atraure clients amb contingut útil i rellevant que aporti valor a totes les etapes del recorregut del comprador, de principi a fi, amb l’objectiu de fidelitzar-los.
 • Es basa en una comunicació bidireccional en la que tant el receptor del missatge com l’emissor intercanvien els papers constantment.
 • Aplica tècniques centrades en l’usuari i el client potencial.
 • Utilitza mitjans digitals (xarxes socials, blogs, webs…) i, per tant, es requereix un pressupost més baix.
 • Es dirigeix a un públic ben segmentat. Això fa que els clients potencials estiguin millor qualificats i hi hagi més probabilitat de que comprin un producte o servei determinat.
 • Els resultats es poden mesurar eficaçment, el que permet optimitzar les campanyes constantment.

Outbound VS Inbound 

Aspectes a tenir en compte en una estratègia d’inbound marketing 

El primer pas per poder aplicar una estratègia d’inbound marketing de forma efectiva, és atraure tràfic a la web mitjançant diferents tècniques com el posicionament orgànic als buscadors, el marketing de continguts i les xarxes socials. D’aquesta forma, podem obtenir visites a la nostra web i aconseguir leads que es puguin convertir en clients potencials, a més d’anar augmentant la nostra base de dades. El marketing de continguts és un dels pilars fonamentals de l’inbound marketing i és el que farà que l’usuari s’interessi per nosaltres amb contingut de qualitat. Per tot lo anterior, és molt important tenir una eina d’automatització del marketing que pugui agilitzar i centralitzar tots els processos per comptar amb una gestió eficaç. D’aquesta manera, podrem generar estratègies de lead scoring i lead nurturing que ens ajudi a convertir la nostra base de dades en clients. Un altre dels aspectes clau de l’inbound marketing és el testeig i l’anàlisi dels resultats per optimitzar constantment les nostres campanyes i poder oferir contingut de qualitat a la persona adequada, en el lloc adequat i en el moment oportú.    

Compatibilitat de l’outbound marketing i l’inbound marketing 

Que l’inbound marketing tingui tants beneficis no significa que haguem d’excloure per complet les tècniques de l’outbound a les nostres campanyes. De fet, un dels elements que podríem aprofitar és la quantitat de persones a les que es pot arribar per després aplicar la metodologia inbound amb aquells usuaris que haguem atret als mitjans massius. Tot i així, no podem oblidar el fet de que lo ideal és combinar ambdues disciplines i en cap cas excloure una d’elles. La clau està en integrar tot el marketing sota una filosofia inbound. A Volcano Grup, ens involucrem al teu projecte de principi a fi, acompanyant-te durant tot el procés de publicitat o marketing que el teu negoci necessita, amb la premissa d’aconseguir els objectius que faran créixer el teu negoci. Contacta amb nosaltres per més informació i estarem encantats de formar part del teu projecte!  

Landing Page: Com fer que sigui perfecte?

Landing Page: Com fer que sigui perfecte?

Quan ens referim a la landing page, estem abordant un dels punts més crítics en qualsevol procés d'atracció d'audiència a l'entorn del màrqueting i la venda digital.   Què és una Landing Page? Una landing page és un lloc web amb una finalitat molt clara:...

Procés de compra VS Procés de venda

Procés de compra VS Procés de venda

El comportament del comprador i el del venedor sempre ha estat objecte d'estudi, per descomptat, molt abans del naixement del que avui entenem com a Màrqueting Online o Màrqueting Digital. És més, aquest comportament, especialment el del comprador, hagi estat...

×