Manual corporatiu

Inicio 9 Imatge corporativa 9 Manuals corporatius

Els valors de la teva marca

Un manual corporatiu és una eina que serveix com a guia dús per garantir que tota la comunicació gràfica de la marca es faci adequadament.

També proporciona orientació sobre com comunicar-se internament i externament, cosa que contribueix a mantenir una imatge consistent i professional en totes les interaccions respectant la imatge corporativa.

Identitat de marca

Treballarem amb tu per definir i documentar la identitat de la teva marca, incloent-hi elements com el logotip (i totes les seves versions en positiu, negatiu, a una tinta, per a xarxes socials…), els colors corporatius o la tipografia.

Normes d'ús d'un manual corporatiu

Establirem pautes clares i específiques sobre com utilitzar correctament els elements visuals de la teva marca en diferents contextos, com ara materials impresos, digitals i promocionals.

Comunicació interna i externa

Proporcionarem directrius sobre com tenir una comunicació gràfica de manera efectiva tant dins de l’empresa com amb clients, proveïdors i altres parts interessades.

Destaca la teva marca amb un manual corporatiu únic!