El mercat publicitari està experimentant un canvi en aquests darrers anys. La publicitat ja no està lligada als mitjans tradicionals o above the line, sinó que el ventall de suports i mitjans capaços de proporcionar espais publicitaris no para d’augmentar i augmentar. L’increment de la penetració de smartphones i tablets a tot el món, juntament amb els canvis d’hàbits dels consumidors, donen pas a un format que a dia d’avui ja es pot considerar imparable: el visionat de vídeos on-line.

Vídeo online

Només cal fer un cop d’ull a la majoria d’estratègies digitals que segueixen un gran nombre de marques. Cada dia són més les empreses que aposten pel format de vídeo online com a forma de publicitat a Internet.

Aquest augment del visionat de vídeos online es veu reflectit a diversos estudis que s’han realitzat sobre aquesta tendència. Un dels últims ha estat l’estudi realitzat per Zenith Optimedia i Newcast amb el títol “Previsió de vídeo online”, que destaca que el temps que dedica el consumidor a la visualització de vídeos online creixerà un 23,3% durant aquest 2015 i es preveu que per l’any 2016 augmentarà un 19,8%.

El mitjà que surt més mal parat d’aquesta tendència no es cap altra que la televisió tradicional. Els espots televisius i les altres eines de publicitat televisiva possiblement tinguin els seus dies comptats, ja que segons les previsions, l’audiència televisiva començarà a decréixer a partir de l’any 2016.

A causa d’aquest augment de vídeos online, la inversió publicitària en continguts audiovisuals online creix any rere any. S’estima que a l’any 2017, una octava part del total d’inversió publicitària digital mundial es destinarà a creació i difusió de vídeos.

Ara els anunciants tenen l’oportunitat d’aprofitar un mitjà que el consumidor busca i visualitza cada cop més. El públic ja no es resigna amb els intrusius i imposats anuncis de televisió, sinó que ell mateix busca continguts de qualitat a la xarxa. Les marques estan davant d’un mitjà molt efectiu per arribar a una audiència cada cop més valuosa.