Per sobreviure en l’era actual cal estar present (i no només això, sinó que també ben posicionat) en un entorn social. A partir d’aquesta premissa, moltes empreses creuen que per obrir una conta a facebook i anar-hi penjant continguts cada 2 x 3 és suficient, però no és així! Cal analitzar quines xarxes són les més adequades pel tipus d’empresa i idear una estratègia a seguir per aconseguir les fites marcades. Abans de tot, però, cal deixar clar que el procés d’adaptació i maduració d’una empresa en les diferents xarxes és lent i costós. A continuació detallem algunes de les fases que s’haurien de seguir per tal que la marca arribi a ser realment social:

PLANIFICACIÓ Etapa embrionària en què l’objectiu de la marca no és altre que escoltar, aprendre i buscar influencers. I us preguntareu: què haig d’escoltar i aprendre? Tot el que està passant a l’entorn digital i social. I, què és un influencer? Aquella persona present a la xarxa que, per l’elevat nombre de seguidors, d’interaccions, shares i retuits t’ajudarà a fer els primers passos a l’entorn social. Encara que sembli fàcil i ràpid, en aquesta primera fase s’ha de tenir paciència i invertir força temps en aquest estudi i cerca.

PRESENCIA Moment d’entrar a l’entorn social com a empresa i posicionar-se en la xarxa. En aquesta fase els resultats mètrics encara no tenen valor real i, per tant, no s’ha de tenir en compte el retorn de la inversió.

COMPROMÍS Es fa un pas endavant i, en aquesta estapa, les empreses comencen a utilitzar les xarxes socials per generar continguts de gran interès, a respondre dubtes, a llançar missatges per consumidors en concret… És a dir, s’entén la presència a les xarxes amb finalitats de negoci.

FORMALITZACIÓ L’interès de la marca en les xarxes socials profunditza. És en aquesta etapa quan es comença a idear una estratègia concreta que determini els càrrecs de cada tasca, així com la persona encarregada de prendre les decisions.

ESTRATÈGIA Es duu a terme l’estratègia que s’ha ideat en la fase anterior. En aquesta etapa es comença a detectar una gran socialització de la marca en la xarxa, cosa que fa que els directius s’adonin del gran potencial que això pot aportar.

CONVERGÈNCIA La preocupació per integrar l’empresa en l’entorn social disminueix, ja que ja s’ha aconseguit arribar a la veritable maduresa social de la marca.