VolcanoBrain

QUÈ ÉS VOLCANO BRAIN

 

Volcano Brain gestiona el canvi que necessita la teva empresa per fer-la més competitiva amb un creixement sostenible en el temps.

Els nostres serveis cobreixen totes les àrees funcionals de l’empresa per tal que funcionin de forma coordinada i amb la màxima eficiència i rendibilitat.

Això ho farem respectant i desenvolupant els autèntics valors que han fet créixer la vostra empresa per crear un entorn millor pels empleats, els clients, els proveïdors i per a la societat en general a través d’actuacions socialment responsables per fer d’aquest un món millor.

| Mentoring
| Adquisició d’habilitats
| Nous desenvolupaments
| Marketing i comunicació
| Organització empresarial

Actuacions

Les nostres actuacions estan delimitades en el temps, mitjançant tipologies d’intervenció d’acord amb les necessitats específiques de cada client.

Part time

Disposareu d’un professional de la gestió que us acompanyarà només el temps que el necessiteu en funció de les necessitats.

Temporal

Adequada quan el projecte requereix una intervenció intensa durant un determinat període de temps.

Interinatge

Necessària quan s’han de cobrir baixes o vacants temporals.

×