Bonus Digital per a digitalitzar la teva empresa
21 maig, 2024

Bonus digital; un ajut per a digitalitzar la teva empresa.

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per a aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.
Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

 

 

El seu import màxim es detalla en la taula, i dependrà de la grandària de la teva empresa::

Segmentos de beneficiarios Importe bono digital
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados 12.000 €
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados 6.000 €
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo 2.000 €

 

A través del Bonus digital per a digitalitzar la teva empresa podràs millorar en diferents àrees amb una ajuda que, depenent de la mena de tasca realitzar i de la quantitat de treballadors de cada empresa, pot arribar fins a 12.000€:

 

Lloc web i Presència en internet -Fins a 2.000€

 

El principal objectiu d’aquesta categoria és que puguis tenir una pàgina web per a donar-te visibilitat en internet.

Funcionalitats i serveis
Domini: la solució inclou el domini del teu web durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà teva per complet.

Hosting: també tindràs a la teva disposició l’allotjament de la pàgina web durant un termini mínim de dotze mesos.

Disseny de la pàgina web: com a part del servei tindràs l’estructura de la web, amb un mínim de 3 apartats. Es consideren pàgines o apartats d’una web, elements com ara: pàgina d’inici (Landing Page), presentació de l’empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.

Web responsive: el teu web s’adaptarà perfectament a qualsevol mena de dispositiu.

Accessibilitat: el disseny del teu web complirà amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

Posicionament bàsic en internet: la informació de la teva pime serà indexable pels principals motors de cerca (On-*Page).

Autogestionable: disposaràs també d’una plataforma de gestió de continguts perquè puguis modificar els continguts del teu web sense necessitat d’ajuda.

Optimització de la presència en cercadors (SEU bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEU On-*Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

 

 

diseño web bono digital girona

 

 

Comerç electrònic – Fins a 2.000€

 

El principal objectiu de la categoria és crear la teva pàgina web de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi. A més de donar visibilitat a la teva marca, disposaràs d’un e-commerce o botiga en línia.

Funcionalitats i serveis
Creació de la botiga en línia o E-Commerce i alta del catàleg de productes: tindràs a la teva disposició un catàleg a la teva botiga en línia, en el qual estaran disponibles els teus productes, mitjançant la seva alta, importació o càrrega. La solució inclou la càrrega d’almenys 100 referències dels teus productes, tret que no disposis d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.

Mètodes de pagament: l’Agent Digitalitzador que hagis seleccionat configurarà i integrarà els mètodes de pagament a la teva botiga en línia.

Disseny Responsive: la teva E-Commerce es podrà utilitzar en tota mena de dispositius.

Accessibilitat: el disseny de la teva botiga en línia complirà amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

Posicionament bàsic en internet: la teva botiga en línia serà indexable pels principals motors de cerca (On-*Page).

Autogestionable: comptaràs també amb una plataforma de gestió de continguts perquè puguis modificar els continguts del teu web sense necessitat d’ajuda.

Formes d’enviament: tindràs configurats i integrats els mètodes d’enviament digital i físic dels productes de la teva botiga en línia.

 

ecommerce bono digital para digitalizar tu empresa girona marketing digital

 

Gestió de xarxes socials – Fins a 2.500€

 

El principal objectiu d’aquesta categoria és promocionar la teva empresa en xarxes socials.

Funcionalitats i serveis
Mitjans socials Pla: comptaràs amb una estratègia de xarxes socials alineada amb la teva missió i visió, perquè sigui rellevant i connecti amb els teus potencials clients i fidelice a aquells usuaris que ja ho siguin.

Monitoratge de xarxes socials: tindràs monitorats i controlats de manera periòdica els impactes de les accions en xarxes socials per a veure els teus resultats i saber si estàs complint amb els objectius de la teva estratègia.

Optimització de la xarxa/Auditoria Mitjà social: t’ajudarà a optimitzar el rendiment, analitzant diferents canals socials.

Gestió d’una xarxa social: l’Agent Digitalitzador que hagis seleccionat per a proporcionar-te la solució t’administrarà el perfil/usuari en, almenys, una xarxa social.

Publicació de posts setmanals: l’Agent Digitalitzador publicarà un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals en les teves xarxes socials.

 

redes sociales bono digital girona

 

Gestió de clients – Fins a 4.000€

 

El principal objectiu d’aquesta categoria és digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els teus clients.

Funcionalitats i serveis
Gestió de clients: seràs capaç d’emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o contractació de serveis.

Gestió de Clients potencials (Leads): podràs donar d’alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads et permetran la seva gestió comercial amb l’objectiu de convertir-los en clients. Addicionalment podràs parametritzar regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.

Gestió d’oportunitats: tindràs la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. A més, podràs comprovar l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).

Accions o tasques comercials: l’eina implantada per l’Agent Digitalitzador de la teva elecció et permetrà crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.

Reporting, planificació i seguiment comercial: podràs realitzar seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), llistat d’oportunitats, i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció de les teves necessitats. Podràs també generar informes per al seguiment i monitoratge de la teva activitat comercial, contemplant ràtios d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulats i/o comparatius entre diferents exercicis comercials.

Alertes: seràs capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

Gestió documental: la solució inclourà un programari per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els que proporcionats pels propis clients.

Disseny Responsive: tindràs una interfície funcional en tota mena de dispositius.

Integració amb diverses plataformes: disposaràs de APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota la teva empresa.

 

 

BI i analítica – Fins a 4.000€

 

L’objectiu d’aquesta categoria és possibilitar-te l’explotació de dades de la teva empresa per a la millora del procés de presa de decisions.

Funcionalitats i serveis
Integració de dades amb altres bases de dades: tindràs accés a altres bases de dades i a la realització de comparacions amb les dades exposades.

Emmagatzematge de dades: disposaràs d’una capacitat d’emmagatzematge com a mínim d’1 GB per usuari.

Creació de panells de dades estructurades i visuals: comptaràs amb panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.

Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges o a documents d’Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzis comunament.

 

 

Serveis d’oficina virtual – Fins a 12.000€

 

El principal objectiu d’aquesta categoria és implantar en la teva empresa solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre les teves trabadores.

Funcionalitats i serveis
Col·laboració en equips de treball: tindràs assistència per part del proveïdor en el procés creatiu d’ideació o gestió d’equips per a la gestió col·laborativa de projectes, compartir recursos i/o coneixements, dotar d’eines per a la interacció dels equips en els processos d’ideació o resolució de problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, tasques, etc.

Emmagatzemar i compartir arxius: disposaràs d’1 TB d’emmagatzematge.

Compatibilitat amb dispositius mòbils: La teva solució serà compatible amb dispositius mòbils.

Calendari i agenda: et permetrà organitzar un calendari i les teves tasques previstes.

 

 

Gestió de processos – Fins a 6.000€

 

El principal objectiu d’aquesta categoria és digitalitzar i/o automatitzar processos del teu negoci, relacionats amb els aspectes operatius o productius.

Funcionalitats i serveis
Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:

Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.

Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.

Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.

Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.

Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.

Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.

Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.

Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà de APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.

Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.

Escalable: si la teva empresa creix o canvia estructuralment, la solució s’adaptarà a aquests canvis.

Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació.

 

Factura electrònica – Fins a 1.000€

 

Amb aquesta solució podràs tenir digitalitzat el flux d’emissió de les factures als teus clients.

Funcionalitats i serveis
Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per a facilitar el seu tractament automatitzat.

Factures il·limitades: podràs emetre un nombre il·limitat de factures.

Clients il·limitats: tindràs la capacitat d’enviar factures a un nombre il·limitat de clients.

Productes o serveis il·limitats: podràs crear un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.

Enviament de factures per correu electrònic: la solució implantada per l’Agent Digitalitzador de la teva elecció et possibilitarà enviar factures directament per correu electrònic.

Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent la selecció del teu logotip.

Còpia de seguretat periòdiques: podràs realitzar còpies de seguretat, amb possibilitat d’una periodicitat diària.

1GB Emmagatzematge/Històric de factures: tindràs un emmagatzematge de, almenys, 1GB per a les factures.

Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar de APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.

Control de venciment de les factures: tindràs un sistema de control del venciment de les factures.

Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació .

 

Comunicacions seguras – Fins a 6.000€

 

Amb aquesta solució disposaràs de seguretat en les connexions entre els dispositius dels teus empleats i l’empresa.

Funcionalitats i serveis
SSL: disposaràs d’un protocol de capa de sockets segurs, per a crear una connexió segura i xifrada.

Xifratge d’extrem a extrem: tindràs les comunicacions xifrades en tot el seu recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.

Logs de connexió: seràs capaç de mantenir un registre dels dispositius que s’han connectat a la teva xarxa privada.

Control d’accés: tindràs la possibilitat de permetre la connexió a la teva xarxa privada exclusivament als dispositius autoritzats per tu.

Dispositius mòbils: podràs fer ús d’aquesta solució des de dispositius mòbils.

Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: disposaràs d’una configuració inicial perquè puguis usar-ho correctament, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

 

Ciberseguretat – Fins a 6.000€

 

L’objectiu d’aquesta solució és proporcionar seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels teus empleats.

Funcionalitats i serveis
Antimalware: tindràs a la teva disposició una eina que analitzi el teu dispositiu, la seva memòria interna i els dispositius d’emmagatzematge externs.

Antispyware: disposaràs d’una eina que detecti i eviti el malware espia.

Correu segur: tindràs eines d’anàlisis del correu electrònic amb les següents característiques:

Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat.

Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o malware que se sospita serveixin per a robar credencials.

Navegació segura: tindràs assegurat per al Control de continguts.

Antiadware per a evitar anuncis maliciosos.

Anàlisi i detecció d’amenaces: seràs capaç de conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.

Monitoratge de la xarxa: tindràs eines que analitzen el trànsit de xarxa i t’alertin d’amenaces.

Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: disposaràs d’una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Requisits especials de formació: disposaràs de formació per a la configuració del programari de seguretat, i tindràs un kit de conscienciació en ciberseguretat per a complementar la solució amb habilitats de firewall humà.


 

Com aconseguir el bo digital?

Si compleixes amb les condicions establertes en les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podràs disposar d’un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

On pots usar el bo digital?

 

El Bo Digital per a digitalitzar la teva empresa no pot usar-se per a aconseguir les millores tècniques a través de qualsevol distribuïdor.

Per a garantir una inversió controlada i en proveïdors de serveis competents i validats, s’ha creat la figura del “Agent Digitalitzador”.

Els Agents Digitalitzadors són empreses que han estat validades i  certificades pel Govern d’Espanya, a través dels criteris definits en el projecte AceleraPyme.

Per això, el Bo Digital per a digitalitzar la teva empresa només pot utilitzar-se contractant els serveis d’un Agent Digitalitzador com VOLCANO GRUP.

 

 

Agent Digitalitzador a Girona

En VOLCANO GRUP som Agents digitalitzadors, així que pots usar el Bo Digital per a digitalitzar la teva empresa a través de la nostra agència de Girona.

Explica’ns el teu cas i t’assessorarem per a seguir tots els passos necessaris per a sol·licitar el teu Bo Digital i t’assessorarem per a oferir-te el millor servei per a digitalitzar la teva empresa.

 

Landing Page: Com fer que sigui perfecte?

Landing Page: Com fer que sigui perfecte?

Quan ens referim a la landing page, estem abordant un dels punts més crítics en qualsevol procés d'atracció d'audiència a l'entorn del màrqueting i la venda digital.   Què és una Landing Page? Una landing page és un lloc web amb una finalitat molt clara:...

Procés de compra VS Procés de venda

Procés de compra VS Procés de venda

El comportament del comprador i el del venedor sempre ha estat objecte d'estudi, per descomptat, molt abans del naixement del que avui entenem com a Màrqueting Online o Màrqueting Digital. És més, aquest comportament, especialment el del comprador, hagi estat...

×