10 termes actuals de marketing digital que has de conèixer
30 setembre, 2023

Si el món del marketing i la publicitat dona per fer diversos diccionaris de termes especialitzats, es perquè la quantitat de paraules i anglicismes que utilitzem constantment son infinits. A vegades, la gran quantitat de noms específics per tot pot resultar aclaparador, i més en un sector on sembla que evolucioni per minuts. És per això que, a Volcano Grup, hem reunit els 10 termes actuals de Marketing digital que has de conèixer, perquè estan en ple auge. ¡Comencem!  

Buyer journey 

Etapas del Buyer Journey

El Buyer Journey és el recorregut que fa el comprador des de que busca activament un producte o servei que l’interessa, a partir d’una necessitat o problema, fins que realitza la compra. Conèixer totes les fases per les que passa un usuari és molt important per poder proporcionar-li el que necessiti a cada fase. Les fases del Buyer Journey son les següents:

 • Descobriment: el client potencial reconeix que té un problema o necessitat i busca informació activament.
 • Consideració: l’usuari comença a considerar diferents opcions per solucionar el seu problema o satisfer la seva necessitat.
 • Decisió: al haver tingut en compte diferents opcions, es queda amb dues o tres fins que pren la decisió final de compra.

Buyer persona 

Un Buyer Persona és una representació semi-fictícia del nostre comprador ideal, construïda a partir de la seva informació demogràfica, els seus comportaments, motivacions i objectius. Per la creació del Buyer Persona, hem de tenir en compte dos aspectes:

 • Definició de la informació que hem d’incloure, segons el propòsit de l’empresa (és a dir, el problema que l’empresa soluciona) i pensar en les característiques generals dels individus que poden tenir aquest problema. És molt important que tot l’equip (Marketing, ventes i serveis) participen en la creació del comprador ideal.
 • Identificar quines son les millors fonts per obtenir la informació que hem determinat anteriorment (dades històriques, entrevistes i conjectures i suposicions ben fonamentades). És molt important parlar amb els clients i l’equip de vendes per garantir que la interpretació realitzada coincideix amb dades reals.

Els Buyer Persona, s’han d’anar revisant constantment i actualitzant si és necessari per no quedar-nos enrere, ja que els hàbits de compra canvien constantment.

 

  Buyer Persona

Call to action 

Un CTA o trucada a l’acció, és un botó o enllaç que redirigeix normalment a una pàgina de destí o landing page, en la que l’usuari acostuma a trobar una oferta amb contingut de valor. És important que el disseny d’un CTA sigui maco, que el text sigui llampant i que estigui ubicat de forma que no molesti a l’usuari a la web, sinó al contrari. Hi ha tres tipus principals de CTA: de text, de botó i d’imatge.  

Embut de conversió 

El funnel embut de conversió, es la classificació de les etapes per les que passen els usuaris des de que detecten una necessitat o problema fins que es converteixen en clients. El funnel presenta tres etapes principals, que van des de d’alt a baix com un embut: Contra més baix es trobin els usuaris al funnel, més qualificats estaran per vendes.

 • TOFU (Top of the Funnel): en aquesta etapa, l’usuari detecta que té una necessitat o problema i busca informació. El contingut que s’ha de crear en aquesta etapa es basa en informació general sobre la necessitat o problema.
 • MOFU (Middle of the Funnel): l’usuari ja té clar el que vol i està valorant diverses opcions. En aquesta etapa, s’ha de crear contingut de valor per a que s’animi a deixar les dades i convertir-se en lead.
 • BOFU (Bottom of the Funnel): en aquesta etapa trobem que ja estan llestos per la compra i és el moment d’oferir-lis descomptes o serveis personalitzats.
 • En aquesta etapa trobem als usuaris que ja estan llestos per la compra i és el moment d’oferir-lis descomptes o serveis personalitzats.

  Funnel de conversión

Landing Page 

Una landing page o pàgina de destí, és una pàgina web dissenyada especialment per convertir els teus visitants en leads. Normalment, el contingut d’una landing page és específic i està relacionat amb una única temàtica e intenció, com, per exemple: la descàrrega d’un ebook de Inbound Marketing, a la que l’usuari a arribat mitjançant un CTA o una altra pàgina.  

Landing Page

Lead Nurturing 

El Lead Nurturing és una tècnica d’Inbound Marketing que es basa en acompanyar als usuaris durant tot el procés de compramitjançant contingut personalitzat i l’automatització de Marketing. L’objectiu de Lead Nurturing és ajudar als usuaris a avançar durant el recorregut del comprador. Els beneficis del Lead Nurturing són els següents:

 • Aconsegueix conversions a un cost molt assequible i millora el ROI de les campanyes.
 • Estalvia molts recursos gràcies a l’automatització, sobre tot de temps.
 • Disminueix els abandonaments, ja que es contacta amb l’usuari amb el contingut adequat i personalitzar i no massiu.
 • Ens permet fer un seguiment exhaustiu de tot el pla de marketing i veure com l’usuari reacciona en tot moment. Això ens permet anar fent modificacions de l’estratègia amb decisions fonamentades.

  Lead Nurturing  

Lead Scoring 

El Lead Scoring, és la qualificació dels leads de forma automatitzada que s’utilitza que s’utilitza per qualificar els leads d’una base de dades segons la semblança que tingui amb el Buyer Persona de l’empresael nivell d’interacció i la fase del procés de compra en la que es trobi. A partir de tenir qualificats els leads que tinguem a la nostra base de dades, serà molt més fàcil i àgil determinar el que necessita cada usuari per poder oferir-li contingut personalitzada i d’interès.  

Leads 

Un lead és un usuari que ha deixat alguna de les seves dades a una empresa i que, per això, passa a ser un registre a la base de dades. Un lead pot originar-se en qualsevol canal offline (com, per exemple, un esdeveniment o fira) o online. En el canal online, poden obtenir-se per diferents vies (per exemple, per xarxes socials o per cerca orgànica). Hi ha tres tipus de leads diferents segons el nivell de qualificació que tinguin: 
• Lead
• Màrqueting Qualified Lead
• Sales Qualified Lead

Tipos de leads según funnel  

MQL 

Un Màrqueting Qualified Lead (MQL) és un lead que ha complert una sèrie de patrons establerts determinats durant l’estratègia de màrqueting. Cada empresa definirà els MQLs segons aquelles accions que consideri amb les que un lead està qualificat per marketing. Tenir un MQL, voldrà dir que tenim informació del perfil de l’usuari suficient per poder seguir madurant-lo i aconseguir que es converteixi en client. Per a aconseguir que els nostres leads es converteixin en MQLs, hi ha tres accions clau per a tenir en compte: • Intentar tornar a captar a l’usuari mitjançant una thank you page, o pàgina d’agraïment, donant-li l’oportunitat de que sol·liciti més informació. • Fer accions de Lead Nurturing per a nodrir d’informació als leads perquè l’interès en l’empresa es mantingui i hi hagi oportunitat que facin clic en algun CTA que dirigeixi a un formulari més avançat en el funnel de conversió. • Implementar en tots els formularis de la web la casella de selecció de “Estic interessat”.  

SQL 

Un Sales Qualified Lead (SQL) és un lead que es troba en la fase més avançada de l’embut de conversió i, per tant, està qualificat per a la venda perquè ja està llest per a realitzar la compra. Normalment, el procés que segueix un lead per a convertir-se en un SQL és llarg i passa per moltes interaccions de tota mena amb l’empresa. De fet, trobem diferents nivells de SQLs, segons Hubspot:

 • Lead poc interessat i poc adequat. Persona que encara no mostra un interès suficient en l’empresa i acostuma a no encaixar amb el Buyer Persona ja que només s’interessa per ella de forma puntual.
 • Lead molt interessat, però poc adequat. Mostra molt interès per l’empresa, però no compleix amb les característiques del Buyer Persona. Tot i així, val la pena seguir intentant mantenir engagement amb ell.
 • Lead adequat, però poc interessat. És un lead que encaixa amb el Buyer Persona, però li falta madurar i s’han de continuar invertint esforços en ell.
 • Lead adequat i molt interessat. Està totalment llest per a convertir-se en SQL.

Thank you page 

Una thank you page, o pàgina d’agraïment, és la pàgina que es mostra als usuaris després d’haver emplenat un formulari concret en una landing page. Les funcions d’una pàgina d’agraïment són: • Agrair a l’usuari l’interès pel nostre contingut. • Confirmar que l’acció que ha portat a terme l’usuari s’hagi realitzat correctament. • Indicar-li a l’usuari que rebrà el contingut que desitja i possibles instruccions que hagi de seguir. És important treure-li profit a la pàgina d’agraïment per seguir cridant l’atenció de l’usuari fins al final, amb l’objectiu de que vulgui continuar realitzant altres accions dins la pàgina web. T’ha resultat útil aquest contingut? Si desitges obtenir més informació sobre nosaltres i els nostres serveis o sobre qualsevol tema relacionat amb el màrqueting digital, no dubtis a contactar amb nosaltres!

Shoploop: Què és i per a què serveix

Shoploop: Què és i per a què serveix

Google ha llançat Shoploop; una aplicació de compres mitjançant vídeos que està revolucionant el procés de compra tant pels usuaris com pels anunciants. A continuació, veurem tots els detalls: Què és?  Shoploop és una aplicació destinada a les compres online en la que...

Benvinguts al blog de Volcano Grup!

Benvinguts al blog de Volcano Grup!

Hola, estem encantats de que hi siguis amb nosaltres! Volcano Grup és una agencia petita, situada a Girona, que es dedica a la programació web, el disseny gràfic, al Social Media Marketing, a la comunicació, a la publicitat, a la fotografia i a la organització...

Instagram Reels: Què és i com funciona

Instagram Reels: Què és i com funciona

L'agost passat, Instagram va llençar una nova funcionalitat destinada a descobrir i crear vídeos curts, a partir de pistes d'àudio, per compartir-los amb els seguidors. Instagram Reels ha arribat trepitjant fort en un moment on Tik Tok, una plataforma dedicada...

Notes alguna cosa diferent?

Notes alguna cosa diferent?

Et donem la benvinguda a la nova web de Volcano!   Hem volgut fer un canvi d'imatge a la web, que ja ens tocava! Així que agafa't al seient perquè... Ja estem preparant molt contingut que donarà a la teva empresa l'impuls que necessita. En aquesta secció hi...

×